HƯỚNG DẪN TÍNH CHI PHÍ BẢO HIỂM CÔNG TRÌNH MỚI NHẤT 2021

22/06/2021 - Luật kinh doanh BĐS
Chi phí bảo hiểm công trình là một trong những mối quan tâm hàng đầu của các chủ thầu và chủ đầu tư. Để giảm bớt những rủi ro trong quá trình thi công và xây dựng công trình, đừng quên tham khảo các cách tính chi phí bảo hiểm công trình mới nhất 2021 dưới đây. Để tính chi phí bảo hiểm công trình, bạn cần căn cứ theo Nghị định 119/2015/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 13/11/2015 và Thông tư do Bộ tài chính ban hành số 329/2016/TT-BTC ngày 26/12/2016.

Thế nào là bảo hiểm công trình xây dựng?

Bảo hiểm công trình xây dựng là gì? Bảo hiểm xây dựng công trình một loại hình bảo hiểm hợp pháp được Nhà nước cho phép ban hành mà đối tượng áp dụng là các công trình xây dựng. Theo đó, khi mua bảo hiểm công trình xây dựng mà công trình đó xảy ra những tổn thất, rủi ro theo điều khoản hợp đồng bảo hiểm thì sẽ được bồi thường bởi bên cung cấp bảo hiểm thay vì chủ thầu, chủ đầu tư.

 

vlxd.orgnganhxaydung.jpg

Bảo hiểm công trình xây dựng là cần thiết trong xây dựng

Tại điều khoản của Luật Xây dựng năm 2014 quy định, có tới 4 loại bảo hiểm trong hoạt động xây dựng gồm:

  • Bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp tư vấn đầu tư xây dựng và công trình trong thời gian xây dựng;
  • Bảo hiểm các loại vật tư, vật liệu, thiết bị, phương tiện thi công và bảo hiểm cho người lao động;
  • Bảo hiểm trách nhiệm dân sự đối với bên thứ ba trong các hoạt động xây dựng;
  • Bảo hiểm bảo hành công trình xây dựng với điều kiện chủ thể mua gói hợp đồng trong thời gian xây dựng công trình

Đồng thời, Thông tư 329/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính cũng quy định, chủ đầu tư hoặc chủ thầu phải mua bảo hiểm công trình đối với các trường hợp:

  • Công trình đầu tư xây dựng xây dựng ảnh hưởng đến sự an toàn của cộng đồng;
  • Công trình đầu tư xây dựng có sự ảnh hưởng lớn đến môi trường và thuộc diện yêu cầu đánh giá tác động môi trường;
  • Công trình đầu tư xây dựng có yêu cầu kỹ thuật đặc thù và phải thi công phức tạp.

Cách tính chi phí bảo hiểm công trình

Theo tìm hiểu, chi phí tính bảo hiểm công trình mới nhất 2021 được áp dụng là: (Phí bảo hiểm công trình) = (Tổng giá trị công trình) x (Tỷ lệ phí bảo hiểm xây dựng). Theo đó, giá trị công trình và tỷ lệ phí được khảo sát bởi công ty bảo hiểm thông qua các quy định của Bộ Tài chính tại Thông tư 329/2016/TT-BTC.

quy-trinh-cap-giay-chung-nhan-quyen-su-dung-dat-1024x640.jpg

Tính chi phí bảo hiểm công trình căn cứ theo quy định

Theo đó, cách tính chi phí bảo hiểm công trình 2021 trên được áp dụng đối với các công trình dân dụng như nhà ở; công trình sản xuất vật liệu xây dựng, công trình khai thác mỏ và chế biến khoáng sản (lộ thiên), Công trình luyện kim và cơ khí chế tạo…

N.Phương tổng hợp